Logo lisdoddenOp de proefboerderij in Zegveld wordt een praktijkmiddag georganiseerd om vragen van ondernemers die lisdoddenteelt overwegen te beantwoorden. Bij de proefboerderij…

liggen lisdoddenpercelen en deze zomer komen er nog meer percelen bij. De verwachting is dat er de komende jaren meer vraag naar lisdodden zal ontstaan. Bedrijven die willen uitbreiden verwachten 30 tot 200 ha lisdodden nodig te hebben om aan de eisen van het product te kunnen voldoen.

Het doel van de middag is praktische informatie en milieuaspecten te delen over teelttechnieken en toepassing van lisdodden.