Logo bloeddrukDe gemeente Woerden gaat praktijkondersteuners inzetten bij huisartsen. Deze ondersteuners zijn professionals met inzicht in de jeugdzorg. Daarmee wil de gemeente voorkomen…

dat jongeren in onnodig zware trajecten terecht komen zoals bijvoorbeeld uithuisplaatsing. De praktijkondersteuner zal gesprekken voeren met de jongere en voor deze een aanspreekpunt vormen.

Wethouder Arjan Noorthoek, verantwoordelijk voor jeugdzorg, heeft over de plannen al gesprekken gevoerd met huisartsen. Die staan positief tegenover het plan. De gemeente wil hiermee niet alleen de jongeren beter helpen, maar ook de hoge kosten van dit soort trajecten besparen.