De praktijkondersteuners bij huisartsen, die de gemeente Woerden in het najaar van 2018 introduceerde, zijn inmiddels ingezet bij drie huisartsen in Woerden. De andere zes huisartsenpraktijken doen niet mee met dit initiatief, omdat zij het voordeel er niet van inzien.

Met praktijkondersteuners wil de gemeente voorkomen dat jongeren in onnodig zware trajecten terecht komen zoals bijvoorbeeld uithuisplaatsing.

Volgens wethouder De Weger werkt de inzet van de praktijkondersteuners heel goed om de zorgvragen goed uit te zoeken.