Het college van B&W in Woerden heeft het Uitvoeringsplan armoedebeleid aan de gemeenteraad gepresenteerd. Dit plan laat zien hoe de inwoners ondersteund worden die in armoede leven of problematische schulden hebben. Het gaat om een breed pakket aan regelingen en voorzieningen die met de inzet van medewerkers en netwerkpartners worden ingevoerd voor deze kwetsbare doelgroep. Het college is hier zeer tevreden over, maar stelt ook vast dat er op onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. Nog niet alle inwoners die ondersteuning kunnen gebruiken, weten de gemeente te bereiken. Het gemeentebestuur vindt dan ook dat er nog genoeg is te doen om de toegang tot de regelingen en dienstverlening te verbeteren.