Afgelopen zaterdag had de jury, bestaande uit Verdienstelijk Harmelenaren, het bij de carnavalsoptocht van carnavalsvereniging De Kwakbollen in Harmelen nog veel moeilijker dan in de jaren ervoor met het bepalen wie er als prijswinnaars uit de bus kwamen.

Weer waren de praalwagens en de loopgroepen in de stoet mooier en vooral hoger dan in voorgaande edities. Het bleek bovendien ook nog een hele toer om de wagens door de nauwe bocht bij de brug midden in het dorp te sturen.

De prijzen werden als volgt verdeeld: de eerste prijs voor de praalwagens van de scholen ging naar de St. Bavoschool met Maja de Bij. De praalwagen Belle’s Angels van Paspesies kreeg bij de senioren de eerste prijs. De Rollinies van buiten Harmelen vielen ook in de smaak en kregen met hun ode aan het kaartspel de eerste prijs. Bij de loopgroepen snoepte de groep BOES met ‘Meer blauw op straat’ de eerste prijs weg.

Burgemeester Molkenboer kan tot Aswoensdag (6 maart) op zijn lauweren rusten, want de 44e prins Dagobert heeft, nadat hij de stadssleutel kreeg overhandigd, de macht in handen.

Foto’s: Cvv De Kwakbollen