Logo Raadszaal WoerdenInwonersbelangen maakt zich zorgen over de privacy van de inwoners van de gemeente Woerden bij gebruik van de afvalpas en de chips op de afvalcontainers. De partij stelt vragen…

aan het college van burgemeester en wethouders van Woerden naar aanleiding van gebruik van adresgebonden afvalpassen in Arnhem. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft de gemeente Arnhem voor dat gebruik een boete opgelegd. Inwonersbelangen wil weten of de passen en chips op containers in Woerden op dezelfde wijze werken als in Arnhem.

Verder wordt het college gevraagd wat de uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens voor het afvalbeheer in Woerden betekent en of Woerden er zeker van is geen risico op een boete te lopen. Een opgelegde boete kan maximaal 820.000 euro zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid op een dwangsom die in de miljoenen kan lopen.