De privacywetgeving speelt de Fietsersbond parten bij het uitnodigen van 60-plussers voor een fietscursus. De bond verzorgt in ons land al tien jaar fietslessen voor ouderen en nodigt hen daarvoor via de gemeentes uit.

Omdat de gegevens door de aangescherpte privacywetgeving niet meer beschikbaar mogen worden gesteld, is de Fietsersbond nu afhankelijk van berichten in de media en eigen communicatie. Deze maand verzorgt de bond ook fietslessen in Woerden.

In het gemeentehuis wordt de veranderde wetgeving behandeld en ook gaan de deelnemers de straat op. De cursussen worden mogelijk met steun van de provincie Utrecht en gemeente.