Er ontstaan mogelijk problemen om actie te voeren tegen de gaswinning in het Papekopveld.

Mocht de gemeente Woerden zich blijven verzetten tegen gaswinning dan zou dat de Nederlandse Staat wel eens een schadeclaim kunnen opleveren. Deze mogelijkheid melden Milieudefensie, FNV en Handel anders in het AD.

Een handelsverdrag tussen de EU en Canada gaat niet alleen over handel en diensten, maar ook over investeringen.

Mocht de gemeente Woerden het Canadese bedrijf Vermilion de boring verbieden of tegenhouden, dan kan dit bedrijf mogelijk een claim indienen bij de Staat.

De Tweede Kamer moet nog besluiten of zij instemt met het verdrag. De stichting Laat Woerden niet Zakken roept ook op om niet met het CETA-verdrag akkoord te gaan.