Logo Rekenkamer Commissie WoerdenEen tweetal leden van de Rekenkamercommissie Woerden hebben in een brief aan de burgemeester en de gemeenteraad van Woerden een integriteitprobleem aan de orde gesteld.

Zij menen dat de voorzitter en een tweetal andere leden niet volgens de regels werken die de integriteit van de commissie moeten waarborgen.

Eerdere meldingen en besprekingen met onder andere de burgemeester en griffie zouden vóór het zomerreces verbeteringen moeten opleveren. Daar is echter tot nu toe niet aan voldaan en daarom hebben de eerder genoemde leden aangegeven de broodnodige integriteit ter ondersteuning van de raadsleden niet te kunnen waarmaken.