Logo LoepWoerden gaat de procedure rond het aanstellen van wethouders verscherpen. Aanleiding is het advies van bureau Berenschot dat onderzoek deed naar de gang van zaken rond het…

aftreden van wethouder Bob Duindam. Zo wordt er voortaan onder meer een integriteitscan uitgevoerd door een ter zake kundig bureau. Het resultaat van de scan moet een risicoprofiel opleveren.

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad wordt over het verloop van de sollicitatieprocedure op de hoogte gehouden. Er vindt onder meer terugkoppeling plaats over het gesprek van de kandidaat met burgemeester en griffier en de leden van het integriteitsonderzoek.