Logo Victor MolkenboerDe provincie Utrecht heeft de gemeenteraad Woerden gevraagd stappen te nemen voor de herbenoeming van burgemeester Molkenboer. De burgemeester heeft aan de…

commissaris van de Koning, Willibrord van Beek laten weten graag in aanmerking te komen voor herbenoeming.

Op 28 februari 2019 verstrijkt de huidige ambtstermijn van Molkenboer. De gemeenteraad moet voor het doorlopen van de procedure een aanbeveling opstellen over de herbenoeming. Ook zal de gemeenteraad met de commissaris van de Koning overleggen over het functioneren van de burgemeester. De commissaris heeft de fractievoorzitters van de gemeenteraad uitgenodigd voor een gesprek hierover op 29 augustus.