Begin mei wordt als proef gestart met de aanleg van een tweetal natuurlijke oevers ter verbetering van de ecologie in het Singelgebied in Woerden.

Inwoners van de gemeente hebben een verzoek ingediend om natuurvriendelijke oevers aan te leggen in de Singel. Zij vinden de nieuwe beschoeiing van de Singel te strak vormgegeven en zouden meer willen doen voor de planten en dieren.

Ter hoogte van de Burgemeester H.G. van Kempensingel en de Oostdam worden ecologische rietkragen aangelegd. Na aanleg en groei van de rietkraag, moet blijken of deze inderdaad een positieve werking heeft op de aanwezige planten en dieren in de Singel.