De proef met direct beboeten van mensen die afval dumpen in de gemeente Bodegraven Reeuwijk is geslaagd.
In 2021 zijn 16 boetes uitgedeeld. Hiervan zijn er 11 direct betaald, 2 hebben een betalingsregeling en 3 zijn een bezwaarprocedure gestart. De gemeente is op deze manier gaan handhaven omdat het de gemeenschap geld kost wanneer mensen opzettelijk afval dumpen. De kosten van het opzettelijk illegaal achterlaten wordt nu verhaald op de daders. Om de preventieve werking nog verder te vergroten komen er waarschuwingsstickers op de ondergrondse afvalcontainers zodat duidelijk is dat bijplaatsen wordt beboet.