In Harmelen en in de wijk Molenvliet in Woerden loopt dit jaar de proef van gebiedsgericht werken.

De proef kent vijf pijlers. Eén daarvan is ‘Initiatieven & Participatie’. Deze pijler heeft als doel dat inwoners zeggenschap hebben over hun woon- en leefomgeving.

Zij voeren zelf ideeën voor de buurt uit. Zo’n idee zorgt er vaak voor dat mensen elkaar leren kennen en begrijpen.

Bewoners, ondernemers en organisaties weten vaak goed wat er leeft in hun gebied, bijvoorbeeld een speeltuintje dat opgeknapt moet worden of overlast. Maar ze kennen ook de eenzame buurman die een schaakmaatje zoekt of willen een gezamenlijke moestuin aanleggen.

Met zo’n idee kunnen inwoners terecht bij een wijkcentrum of de wijk-/dorpsambtenaar.

Foto: Gemeente Woerden