Samen met nog zo’n zeventig andere agrariërs doet het melkveebedrijf van Jan Graveland in Oudewater een jaar lang mee aan een proef met meters die de temperatuur…

van de bodem meten.
De proef doet wat Graveland ervan had gehoopt. Eerder mat hij de bodemtemperatuur met een soort grote vleesthermometer.

“Met de bodemmeters wordt de bodem veel gemakkelijker, constanter en vooral nauwkeuriger gemeten. Vanachter mijn computer houd ik het allemaal in de gaten”, aldus Graveland. De bodemmeterproef is een initiatief van de provincie Utrecht, gefinancierd vanuit het Programma Aanpak Veenweiden.

Het doel van dit programma is bodemdaling afremmen en realisatie van duurzame landbouw en duurzaam waterbeheer in het Veenweidegebied.