Logo VICOp de proefboerderij van het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld is een klein perceel met lisdodde aangeplant. De bekende rietstengel met bruine sigaar is een gewas waar…

veel van verwacht wordt door de deelnemers aan het project Veen, Voer en Verder. Men onderzoekt de haalbaarheid van teelten als riet, wilg, lisdodde en wilde rijst als veevoedergewas en strooisel voor de melkveehouderij.

In de lage weengebieden van West- en Noord-Nederland is het voor boeren steeds lastiger om op de natste percelen reguliere gewassen te verbouwen. Het water staat vaak zo hoog, dat maïs, graan en aardappelen er nauwelijks op groeien. Bij de oogst zakken machines weg. Dat geldt ook voor de grazende koeien. De lisdodde plant kan misschien een oplossing zijn voor deze lage veengebieden.