Logo NatuurDe gemeente Stichtse Vecht is een proef gestart met subsidie en advies om bijzondere landschapselementen aan te leggen of te herstellen. De eigenheid van het landschap van…

Stichtse Vecht wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals moerasbermen aan sloten, houtwallen, bloeiende slootkanten, knotwilgen of geriefhoutbosjes. Landschapselementen zijn behalve belangrijk voor de kwaliteit van het landschap ook belangrijk voor de biodiversiteit. Ze verbinden natuurgebieden en vormen belangrijke leefgebieden voor zowel planten als dieren.

Verschillende partijen hebben onlangs samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om typerende landschapselementen te behouden, te herstellen en opnieuw aan te leggen. Er is een proefgebied waarvoor vier gemeenten zijn uitgekozen, waaronder gemeente Stichtse Vecht.