Logo Beschoeiing 2 De gemeente Oudewater wil samen met andere instanties de oevers van de Lange Linschoten blijvend verbeteren en veiliger maken. De bestaande situatie leidt…

tot afkalven van de oevers. De ervaringen moeten straks helpen bij het bepalen van een definitieve oplossing.

In de achterliggende weken heeft de gemeente drie verschillende proefbeschoeiingen laten slaan in de Lange Linschoten. Een vierde variant – een ecologische oever die volledig uit klei bestaat – volgt binnenkort. De proefopstellingen blijven minimaal een jaar intact. Zij gaan informatie opleveren over onder andere de verkeersveiligheid, stabiliteit van de weg, bomenvegetatie en de breedte van de watergang.

Maandagmiddag 4 december namen bestuurders van de betrokken partijen én de aanwonenden van de Lange Linschoten een kijkje bij de proefopstellingen.

Foto: Gemeente Oudewater
Uitleg bij de proefbeschoeiingen in de Lange Linschoten
49 proef