Logo KatProgressief Woerden is blij dat er in Woerden nu beleid voor dierenwelzijn bestaat nu dat beleid door gemeenteraad is vastgesteld. De partij noemt het een lang gekoesterde wens…

die in vervulling is gegaan. Er bestaat nu duidelijkheid over zaken als oversteekplaatsen voor padden tijdens de paddentrek, sterilisatie van zwerfkatten zodat het er niet teveel worden en het beperken van het aantal wilde ganzen zodat er niet afgeschoten hoeft te worden.

Het dierenwelzijnsbeleid kwam er na een initiatiefvoorstel in 2012 van Progressief Woerden. Later was het ook de fractie van STERK Woerden die vragen stelde over dierenwelzijn naar aanleiding van zwanendriften in de omgeving van Woerden. Ook dat heeft volgens Progressief Woerden bijgedragen aan het nu vastgestelde beleid.