Logo Camera toezichtProgressief Woerden is tegen de inzet van flexibel cameratoezicht. De partij zegt in tegenstelling tot andere partijen zeer kritisch te staan ten opzichte van een uitbreiding van cameratoezicht.

Volgens fractieassistent Coby Franken blijkt dat er na één jaar camerabewaking niet, dat er een sterke noodzaak is van überhaupt camerabewaking of toezicht van de fietsenstalling bij het station. De noodzaak voor uitbreiding met flexibel toezicht ontbreekt dan ook, vindt Franken. Bovendien kan extra cameratoezicht ook een gevoel van onveiligheid en een “big brother is watching you” gevoel geven aldus de fractieassistent.

Burgemeester Molkenboer heeft toegezegd voor de inzet van cameratoezicht een stappenplan op te stellen.