Progressief Woerden gaat met een Tiny House de komende weken campagne voeren.

Met dit minihuis op wielen vragen ze aandacht voor meer groen, groene energie, een zorgzame samenleving en alternatieve woonvormen. Volgens lijsttrekker Coby Franken wil PW investeren in zaken waar de inwoners wat aan hebben zoals armoedebestrijding, zorg,  bereikbare cultuur voor iedereen en de opwek van duurzame energie. De partij voelt niet voor meer asfalt en onbetaalbare verkeersprojecten.

Om het huisje te verplaatsen moet er wel stevig worden doorgetrapt.