Logo School s coolDe scholen in Bodegraven en Reeuwijk zijn gestart met het project ‘School’s cool’. Het project koppelt een thuismentor aan brugklassers. Voor sommige kinderen is de overgang…

naar de middelbare school moeilijker dan voor anderen. Zij kunnen baat hebben bij een eigen mentor die één keer per week thuis komt helpen en persoonlijke individuele aandacht geeft vinden de scholen. De leerling heeft met een steuntje in de rug, meer kans op een goede schoolloopbaan.

In Gouda is met de werkwijze al veel ervaring opgedaan door de Brede School Gouda. De Goudse aanpak wordt nu naar Bodegraven en Reeuwijk uitgebreid.