Bewoners van Barwoutswaarder en Reijerscop in de gemeente Woerden worden benaderd door projectontwikkelaars voor de plaatsing van zonnepanelen. Volgens de gemeente Woerden is dat voorbarig en leidt het tot onrust. Zo is er bijvoorbeeld nog niet samen met inwoners gesproken over de wijze waarop zij kunnen delen in de opbrengst. Over de plaats waar windmolens komen is nog geen besluit genomen.

Verwacht wordt dat er pas in 2023 meer duidelijkheid komt over waar de molens zouden kunnen komen. De gemeenteraad heeft al wel vastgelegd dat projecten zo goed mogelijk in het landschap ingepast moeten worden en moeten voldoen aan gezondheidsnormen. Zo moeten windturbines een anti-slagschaduwsysteem hebben en aan geluidsnormen voldoen die strenger zijn dan de landelijke normen.