Logo Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het projectplan “Grechtkade west, boezemberging”…

vastgesteld.

Het gaat om de aanleg van een droge waterberging langs de westelijke kade van de Grecht in Zegveld. De waterberging is nodig om de Grecht te ontlasten bij extreme neerslag. Door inzet van de berging kunnen de gemalen Zegveld en Oud-Kamerik langer blijven doormalen, wat het risico op wateroverlast in de polders verkleint.

In de berging kan ongeveer 100.000 m3 water geborgen worden. Dit betekent een verdubbeling van de bergingscapaciteit van de Grecht. Naar verwachting zal de berging ongeveer eens in de drie jaar in gebruik worden genomen. De werkzaamheden voor de berging beginnen in 2018 en zullen doorlopen tot de eerste helft van 2019.

Foto’s: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
lege berging
volle berging