Logo Groene HartOpnieuw is een vernietigend rapport verschenen over de promotie van het Groene Hart, ditmaal van onder meer de ANWB. De conclusie van de onderzoekers is dat de wil om het…

gebied echt op de kaart te zetten ontbreekt bij veel betrokkenen.

Ook de Stichting Groene Hart (SGH) heeft kritiek. Volgens hen wordt alleen maar gedesinvesteerd. De bijdrage van de provincies is afgebouwd en slechts een derde van de gemeenten betaalde vorig jaar nog mee aan de Stichting Merk & Marketing Groene Hart. Ook ondernemers laten het afweten.

SGH vindt dat regionale samenwerking noodzakelijk is en noemt Overijssel als voorbeeld, waar de provincie 40 miljoen in de gastvrijheidsector steekt. Investeren in de toeristische infrastructuur is volgens SGH investeren in de economie.