Logo NS ProRailProRail gaat beter op het snoeien van bomen en ander groenonderhoud langs de rails letten. Dit meldt RTV Utrecht. De spoorbeheerder in Utrecht wil daarmee voorkomen dat treinen…

worden tegenhouden door vallende takken en omwaaiende bomen. Waar nodig worden takken gesnoeid of zelfs bomen en takken volledig verwijderd.

Het treinverkeer wordt ongeveer elke twee jaar ernstig gehinderd door een storm waardoor veel bomen omvallen. Bovendien wordt elke week wel ergens in Nederland een traject stilgelegd omdat er takken in de bovenleiding of op de spoorbaan zijn gekomen of blaadjes op de rails liggen. Eens per maand leidt dat zelfs tot een flinke verstoring van de dienstregeling.

Het spoorbedrijf laat nu van 7.000 kilometer spoor in kaart brengen hoe de directe omgeving eruit ziet. Zo moet duidelijk worden of bomen langs de rails een risico vormen voor de spoorbaan of voor de bovenleiding. ProRail zet onder meer drones in.