Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben Commissaris van de Koning Van Beek ter gelegenheid van zijn afscheid de Provinciale Erepenning toegekend wegens…

zijn bijzondere verdiensten voor de provincie De heer Van Beek heeft zich de afgelopen veertig jaar met hart en ziel ingezet voor het openbaar bestuur, waarvan de laatste vijfenhalf jaar als commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Zijn kennis en ervaring als parlementariër en bestuurder waren daarbij onmisbaar. De uitreiking van de erepenning vond maandag plaats tijdens de buitengewone vergadering van Provinciale Staten, waarin officieel afscheid is genomen van de heer Van Beek.

Foto: Provincie Utrecht
04 penning