Logo erepenning Floris de Gelder heeft van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht de Provinciale Erepenning ontvangen. Dit was ter gelegenheid van zijn afscheid als…

directeur-bestuurder van Utrecht Science Park. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de provincie Utrecht op het gebied van toerisme, cultuur, samenwerking en ontwikkeling. Als directeur van Museum Speelklok heeft hij bijgedragen tot de groei en bloei van het museum.

Als wethouder Cultuur, Economie en Stadspromotie van de gemeente Utrecht heeft hij zich ingezet voor talrijke culturele en maatschappelijke initiatieven. Bij het Science Park bracht De Gelder kennisinstellingen en overheden bij elkaar met als doel meer maatschappelijke en economische impact door samenwerking.

Foto: Provincie Utrecht
51 erepenning