De Provinciale Staten van Utrecht is akkoord met de begroting voor 2020. In de begroting gaat meer dan 500 miljoen euro om.

Vijftig miljoen daarvan gaat in 2020 naar energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, biodiversiteit, openbaar vervoer, fietsgebruik, economie, cultuur en erfgoed en het tegengaan van bodemdaling.

Tijdens het debat werd ook duidelijk dat de Provinciale Staten een onderzoek willen naar de mogelijkheden voor ondergronds vervoer, zoals een metro.

Ook moet er een actieplan komen om 600.000 bomen te planten en hebben de Statenleden aangegeven dat de provincie geen agrarische bedrijven gedwongen mag sluiten tot er landelijk beleid is opgesteld.

Foto: Provincie Utrecht