Logo Provinciale Staten UtrechtProvinciale Staten van Utrecht willen de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek laten doen naar de Uithoflijn. Provinciale Staten hebben een door de PvdA ingediende motie daarover…

op dinsdag unaniem aangenomen. De Randstedelijke Rekenkamer zal gevraagd worden onderzoek te doen naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van het project Uithoflijn. Provinciale Staten vinden een onderzoek nodig om het vertrouwen in de provincie te herstellen en om een einde te maken aan de reeks debatten die de afgelopen periode over dit dossier hebben plaatsgevonden.

De Uithoflijn, die eind 2019 tussen Utrecht Centraal en De Uithof moet gaan rijden, valt in totaal € 84 miljoen duurder uit. Een soortgelijk onderzoek wordt gedaan door de Utrechtse Rekenkamer, op verzoek van de gemeenteraad van Utrecht. De beide onderzoeken overlappen elkaar. Provinciale Staten wil daarom dat de twee rekenkamers samen optrekken.