Logo Asfalteren 2 De provincie Utrecht gaat de provinciale weg N409 in de gemeenten Nieuwegein en Houten in 2019 veiliger maken. Dat gebeurt door het aanbrengen van bermverharding…

langs de delen van de provinciale weg waar nog geen bermverharding is en langs de parallelweg tussen de Koppeldijk en het viaduct met de A27. Ook wordt de fietsoversteek van de N409 bij de aansluiting op de N408 breder en overzichtelijker gemaakt. Inschatting is dat de toepassing van bermverharding het aantal ongevallen met letsel met 20 procent kan dalen.

Foto: Provincie Utrecht
14 provincie