Logo Geld 8Provinciale Staten van Utrecht zijn 6 november akkoord gegaan met de begroting voor 2018. Hierin wordt bepaald hoeveel de provincie Utrecht het komende jaar gaat uitgeven en waar…

extra geld voor komt.

Dit extra geld gaat onder meer naar het diep aanleggen van de kruispunten in de Noordelijke Randweg Utrecht. Voorts zal worden onderzocht hoe de geluidshinder en luchtkwaliteit in de wijken rond de Zuilense Ring verbeterd kunnen worden. Gedacht wordt aan stiller asfalt en snelheidsverlaging.

Verder komt de provincie Utrecht samen met de Waterschappen met een plan voor de aanpak van medicijnresten in het water.