De provincie Utrecht heeft maandag intensief en langdurig gesproken met honderden boeren, waarbij hun zorg over het huidige bedrijf en de toekomst centraal stonden. Tal van vragen over de huidige stikstofproblematiek en de nieuwe regelgeving kwamen aan bod.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot van landbouw wil eerst overleg met de minister om afspraken te maken over extern salderen. Bij extern salderen neemt een bedrijf dat meer stikstof wil uitstoten de bestaande en vergunde stikstofrechten over van een ander bedrijf.

”Verschil van inzicht met het ministerie wil ik van tafel, we moeten als overheden op een lijn zitten”, aldus Bruins Slot. Daarnaast werd duidelijk dat boeren kunnen blijven boeren op basis van hun bestaande vergunning.

Foto: Provincie Utrecht – Boerenprotest in de foyer-van het Huis-voor-de-provincie