Logo Zand De vertraging van de aanleg van de zuidelijke randweg bij Woerden is het gevolg van slecht projectmanagement. Dat zegt fractievoorzitter van STERK Woerden…

Elias Bom in RPL Actueel. Volgens Bom, blijken kabels en leidingen te moeten worden verlegd, moeten er nog bomen worden gekapt, hebben aanbestedingen nog niet plaatsgevonden en is er sprake van juridisch getouwtrek met een aannemer die in het verleden het zand heeft gestort. De weg die eigenlijk al in gebruik zou moeten zijn, wordt volgens de provincie Utrecht in de eerste helft van volgend jaar opgeleverd.

Bom zegt dat de provincie Utrecht steeds nieuwe redenen aanvoert die oorzaak voor de vertraging zouden zijn. Daaruit blijkt volgens hem dat de provincie Utrecht de zaak niet in de hand heeft. Samen met het CDA Woerden stelt STERK Woerden vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de gang van zaken.