Gedeputeerde Staten van Utrecht gaan een extra provinciale bijdrage van negen miljoen euro besteden voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) aan een …

onderdoorgang bij het Henri Dunantplein.
Daarmee is financiering van onderdoorgangen bij twee van de drie verkeerspleinen binnen handbereik.
De gemeente Utrecht wil de randweg vernieuwen omdat de verkeersdruk daar nu voor files en overlast bij bewoners van Overvecht zorgt. De provincie vindt goede bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid belangrijk en steunt daarom, samen met het Rijk en de regio, deze vernieuwing.

De NRU is het noordelijke deel van de Ring Utrecht, tussen A27 en A2. Deze gemeentelijke weg loopt ten westen van het Gandhiplein door als provinciale weg: de Zuilense Ring/N230.