De provincie Utrecht heeft de begroting van de gemeente Montfoort goedgekeurd en heft het preventief toezicht voor de gemeente Montfoort per 1 januari 2022 op.

Dit betekent dat Montfoort onder het normale toezichtsregime komt te vallen. Het preventief toezicht is opgeheven omdat de gemeente een sluitende meerjarenraming, voor de jaren 2022 en 2023, overlegd heeft. De provincie heeft nog wel zorgen over de meerjarenraming voor 2024 en 2025.

Het is nu nog niet duidelijk welke middelen de gemeente kan ontvangen voor de taken die het Rijk haar oplegt. Zij hoopt op reële structurele financiële middelen van het Rijk om de opgelegde taken te kunnen blijven bekostigen.