Om te bepalen hoe het met de biodiversiteit in de provincie Utrecht gaat, brengen veldwerkers in opdracht van de provincie welke bijzondere planten en dieren er leven in de Utrechtse agrarische en natuurgebieden in kaart.

Deze inventarisatie vindt jaarlijks plaats, telkens in een ander deel van de provincie. Dit jaar staat het buitengebied van het zuidoosten van de provincie Utrecht op het programma. De meeste aandacht gaat uit naar wegbermen, sloten, poelen, houtwallen en (park)bossen.

Foto: Jelger Herder

Foto: Jelger Herder – Fraaie opname van een ringslang
Fraaie opname van een ringslang