Het provinciebestuur van Utrecht heeft plannen vastgesteld waarmee wordt gewerkt aan een gezonder en duurzamer voedselsysteem in de regio. In het zogenoemde ‘Uitvoeringsprogramma Voedselagenda 2022’ staat onder meer dat de provincie projecten zal ondersteunen die de afstand tussen voedselproducent en -consument zal verkleinen. Door duurzame korte keten initiatieven te ondersteunen, krijgt de consument meer duidelijkheid over de herkomst van hun eten en hebben boeren meer kans op een eerlijke prijs voor hun product. Met het uitvoeringsprogramma wil de provincie verschillende projecten en activiteiten van initiatiefnemers stimuleren. Eén van de doelen is dat lokaal voedsel meer beschikbaar komt in horeca, zorginstellingen en supermarkten. Het consumeren ervan wordt zo toegankelijker.