Logo BomenkapLangs de Ing. Enschedeweg tussen Kamerik en Wilnis gaat de provincie Utrecht binnenkort 251 bomen kappen. De gemeenten Woerden en De Ronde Venen hebben van de Rijksdienst voor…

Ondernemend Nederland een afschrift ontvangen van de kapmelding. Het gaat hierbij om 218 populieren, 31 iepen en 2 elzen. De Provincie Utrecht heeft op verzoek van het gemeentebestuur van Woerden het Dorpsplatform Kamerik op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.

De reden om deze bomen te kappen is de verkeersveiligheid. Bij stormen in het verleden zijn bomen omgewaaid en takken op de weg gevallen en enkele bomen staan in een obstakelvrije zone.

De bomen worden in september en oktober 2016 gekapt. Een deel van de gekapte bomen wordt door de Provincie gecompenseerd door het planten van 31 nieuwe iepen en 2 elzen langs de Spruitweg tussen Kamerik en de N405.