Logo BomenkapDe provincie Utrecht gaat morgen van start met het kappen van 40 oude populieren in de gemeente Montfoort. De te vellen bomen staan aan beide zijden van de M.A. Reinaldaweg tussen…

de rotondes Willeskop en de Hollandsche IJssel. Reden van de kap is dat er bij deze oude populieren takken kunnen afbreken. De bomen vormen hierdoor een gevaar voor de verkeersveiligheid. De werkzaamheden duren circa een week en geven enige vertraging voor het verkeer.

De kapwerkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 februari. De aannemer werkt tussen 09.00 uur en 15.30 uur, dus niet tijdens spitstijden. De gekapte bomen worden vervangen door Canadese populieren.

Tijdens de werkzaamheden wordt één rijstrook afgesloten. Het verkeer wordt ter plaatse met behulp van verkeersregelaars beurtelings langs het werk geleid.