De provincie Utrecht heeft een website gelanceerd met woningmarktcijfers. Via deze nieuwe monitor Wonen worden externe actuele en eenduidige gegevens over de woningmarkt op basis van betrouwbare bronnen gepresenteerd.

De website toont gegevens over nieuwbouw, verkoop en verhuur, transactieprijzen, plancapaciteit en biedt ook inzicht in demografische trends. Zo geeft de monitor Wonen een goed beeld van de huidige woningmarkt in de provincie Utrecht en fungeert het als kennisbank voor overheden, marktpartijen en overige partners van de provincie.

Ook inwoners van de provincie kunnen de monitor raadplegen voor concrete informatie over de woningmarkt op elk gewenst schaalniveau.