Logo Faunapassage Tijdens de Statenvergadering van vorige week woensdag hebben de Statenleden van de Provincie Zuid-Holland besloten om de fauna-passages onder de Uitweg naast de…

Nieuwkoopse Plassen aan te leggen. Dit tot enthousiasme van boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten.

In de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 15 juni bleek er onverwacht geen meerderheid in Provinciale Staten te zijn om de ottertunnels aan te gaan leggen. Direct daarna trok Natuurmonumenten aan de bel en zond een brief naar de commissie met daarin een verzoek om het besluit te heroverwegen. Van Schie hield  een duidelijk verhaal omtrent de nut en noodzaak de tunnels om de otters een toekomst te geven in Zuid-Holland.

De otter stierf in 1988 uit in ons land en heeft sinds de herintroductie in 2002 moeite om weer een plekje te vinden in Nederland. De otter is een beschermde soort volgens de Europese Habitatrichtlijn. Nederland moet voor deze soorten beschermingsmaatregelen nemen omdat ons land tot het natuurlijke verspreidingsgebied behoort. In 2014 bevestigde de rechter dan ook dat Nederlandse overheden verplicht zijn om de otterknelpunten in hun infrastructuur aan te pakken.

Foto: Natuurmonumenten – Julia Satter
40 otter