Logo Provincie Zuid HollandDe provincie Zuid-Holland onderzoekt door middel van een enquête de hinder van de noodzakelijke vervanging aan de westelijke oever van de Gouwe. Dit gebeurt zowel voor, tijdens als…

na afloop van het werk. Mocht hieruit onderweg blijken dat er meer hinder optreedt dan is verwacht, kan de provincie de aannemer erop wijzen dat hij extra maatregelen moet nemen.

Onderwerpen van de enquête zijn onder meer woongenot, vragen over bijvoorbeeld stilte en geluiden in en rond het huis, de bereikbaarheid, de veiligheid, zowel aan de waterkant als aan de weg en de wijze van communiceren vanuit de aannemer.