De provincie Utrecht doet het in vergelijking met andere provincies niet zo goed voor automobilisten die elektrische rijden.

In deze provincie moeten automobilisten die zijn aangewezen op publieke laadpalen relatief lang wachten op de plaatsing en deze staan vaak ook niet vlak bij hun huis. Dit is gebleken bij een onderzoek van energiebedrijf Vattenfall.

Begin 2019 was er een publiek laadpunt per 2,2 elektrische auto. Begin dit jaar bleek dit toegenomen te zijn tot 3,9 auto’s per publiek laadpunt. Publieke laadpunten zijn bedoelt voor mensen die geen laadpunt op eigen terrein hebben.

Na het aanvragen van zo’n laadpunt kan het in de provincie ruim negentien weken duren voordat deze geplaatst wordt. Het landelijk gemiddelde voor deze doorlooptijd is ruim achttien weken. Het streven is dat er tussen woon- en laadplek een maximale loopafstand is van 270 meter.

Dat is iets meer dan het landelijk gemiddelde. Woerden probeert een laadpaal binnen een loopafstand van tweehonderd meter aan te houden. In de gemeente zijn er inmiddels bijna honderd publieke laadpalen geplaatst.

Volgens Vattenfall zullen er meer elektrische auto’s gaan rijden als er meer laadpalen zijn, omdat men er dan op kan vertrouwen dat de auto opgeladen kan worden.