De Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee heeft overleg gevoerd met het stikstofcollectief. Dat is een samenwerkingsverband van de agrarische sector in de provincie op het gebied van de stikstofproblematiek.

Het overleg volgde op de vorige week vastgestelde beleidsregels voor de aanpak van stikstof. De vertegenwoordigers van het collectief kregen toelichting op de nieuwe beleidsregels.

Ze spraken met Schaddelee en ambtenaren over wat die regels voor hen in de praktijk betekenen. Na afloop sprak de Utrechtse gedeputeerde van een constructieve bijeenkomst. Hij zegt met de boeren in gesprek te willen blijven.

Foto: Provincie Utrecht