Logo Geld 8De provincie Utrecht is geschrokken van het bedrag van twee miljoen euro dat men bij zou moeten dragen om de start van de Vuelta in Utrecht mogelijk te maken. RTV Utrecht meldt…

dat er tijdens een vergadering van de Provinciale Staten niet enthousiast gereageerd is op het bedrag.

Men is met name kritisch over de verdeling van de kosten. Coalitiepartij VVD is van mening dat de stad Utrecht, die zelf ook een bijdrage van twee miljoen doet, meer moet investeren. Collegepartner GroenLinks vindt dat de organisatie van de Vuelta meer moet bijdragen.

Het besluit om de Vuelta in 2020 naar de provincie te halen, wordt waarschijnlijk later dit jaar genomen. De totale kosten worden geschat op 15 miljoen euro.