Logo BomenkapDe provincie Utrecht is gestart met het kappen van 650 bomen langs provinciale wegen. Dat is volgens de provincie nodig omdat de bomen zwak of ziek zijn en een gevaar vormen voor…

de verkeersveiligheid. Ze kunnen makkelijk omwaaien of er kunnen grote takken afbreken.

De werkzaamheden duren tot medio maart en geven enige hinder voor het verkeer. Het merendeel van de bomen staat in het oostelijk deel van de provincie. Voor alle te kappen bomen worden in het najaar nieuwe bomen teruggeplaatst. Als het kan op dezelfde plaats, anders op een andere plek in de omgeving.