Logo NatuurDe Provincie Zuid-Holland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) gaan de meest kansrijke gebieden voor tijdelijke natuur in kaart brengen. In september worden de…

criteria bepaald, waaraan kansrijke terreinen moeten voldoen. In de meest kansrijke gebieden kunnen vervolgens pilotprojecten gestart worden om tijdelijke natuur te realiseren.

Verspreid over Zuid-Holland liggen vele hectares grond braak in afwachting op definitieve inrichting. Door op deze terreinen tijdelijke natuur te realiseren krijgen flora en fauna alle ruimte om zich te ontwikkelen en kunnen omwonenden genieten van de nieuwe natuur. Uit een eerdere analyse blijkt dat er in Zuid-Holland bijna 5000 hectaren grond geschikt zou zijn voor tijdelijke natuur. Nog onbekend is of hier ook terrein in de Woerdense regio onder gaat vallen.