De provincie Utrecht heeft in 2017 per abuis een miljoen euro, die voor de gemeente Utrecht was bedoeld, overgemaakt naar een particulier. Dit meld het AD.

De fout is pas kort geleden gemeld bij de nieuwe Gedeputeerde Staten, terwijl de ontvanger van het geld vrijwel meteen na de storting daarvan melding maakte bij de provincie Utrecht.

Dat zei D66-gedeputeerde Robert Strijk vanmiddag tijdens een commissie op het provinciehuis. De bestuurder sprak van een ‘ernstige fout’, maar benadrukte dat er ‘beheersmaatregelen’ zijn genomen en dat het geld is terugbetaald en de fout in 2018 is hersteld.

De D66’er denkt niet dat zo’n zelfde fout zich nog een keer voor zal doen.