Het provinciebestuur van Utrecht gaat in hoger beroep tegen rechterlijke uitspraken waarin besluiten over vergunningen en handhaving van zeventien agrarische bedrijven en een slachterij zijn verworpen. De uitspraken van de rechtbank draaien om de vraag of de stikstofbesluiten bij het afgeven van vergunningen en de handhaving daarop door de provincie wel passen binnen de stikstofregels. De provincie wil definitieve duidelijkheid krijgen door een uitspraak van de Raad van State. De uitspraken door de Rechtbank Midden-Nederland van september dit jaar hebben voor nog meer onzekerheid gezorgd bij de betrokken ondernemers. Door de uitspraak opnieuw te toetsen bij een hogere rechter, hoopt de provincie definitieve duidelijkheid te krijgen en vervolgens in de praktijk regels uit te voeren waar ook de betrokken bedrijven mee verder kunnen.